تبلیغات
آشتی ها - متن خواب کنفرانس وحدت و خداشناسی از زبان ناصر علوی (دیوان ناصر)

آشتی ها

آموزش رایگان گیتار

جستجو در آشتی ها

خواب کنفرانس وحدت و خداشناسی _ دیوان ناصر

 

نیمه شبی از خواب بیدار شدم. بیاد الطاف و عظمت بی حد یزدان پاک افتادم بی اختیار اشک میریختم. در تفکر بودم از این همه نعمت های باریتعالی و خلقت مرئی و نامرئی طبیعت از کره ی خاکی زمین، هفت آسمان رفیع، خورشید و ماه و ستارگان درخشان اقیانوس ها، سرعت نور، سرعت الکترون دور پرتون با آن هسته ی کوچک و از این که هیچ چیز در دنیا ساکن نیست و همه در حال حرکت و چرخشند.

بالاخره زندگی انسان عالم ارواح حیات پس از مرگ دیدن پاداش و جزا بودن بهشت و دوزخ. از این که میلیون ها کارخانه منظم در بدن انسان در حال تغییر و تحول است که با بینهایت سلول تکامل میابد. از همه مهم تر احساس، اداراک عواطف عقل نامرئی همه را از نظر میگذراندم و اشک میریختم. حالت عجیبی داشتم که از گفتن و نوشتن آن قاصرم با خود میگفتم چقدر غافلیم و ناسپاس در حقیقت امیدها سرابی دوران زندگی از تولد کودکی، نوجوانی، پیری گرفتن مشاغل و غیره چه زودگُذر در ذات مقدس باری تعالی و وحدت و خداشناسی تفکر میکردم. که خواب عمیقی فرو رفتم خواب دیدم انجمنی با شکوه از بزرگان و دانشمندان و خبرگان که قابل وصف نیست تشکیل شده. چنین جلسه با شکوهی در دنیا ندیده بودم. هدف تشکیل جلسه بررسی از ذات مقدس پروردگار و وحدت و خداشناسی بود. جلسه رسمیت یافت. دانشمندان با بیان فصیح و بلیغ صحبت میکردند. اولی درباره ی غضب و خشم خدا صحبت کرد. دومی درباره ی عدل خدا سومی راجع بروز جزا چهارمی درباره ی رمز خلقت و حکمت این آمدن و رفتن ها بهر حال زیاد صحبت کردند نفر آخر راجع به رحم و عطوفت و غفران خداوند متعال با دلائل قوی و مستدل صحبت کرد. سخنان هر یک بسیار جالب و هیجان انگیز بود که نمیتوانم آنرا بطور شاید و باید تحریر کنم چون عالم ملکوتی خارج از وصف و توصیف است آن هم با قلم این بنده ی ناچیز، رئیس جلسه که فردی مسن و با شخصیت و نورانی بود بمن فرمود ناصر در برنامه منظوری باید صحبت کنی. در عالم خواب تحت تأثیر سخنرانان قرار گرفته بودم که من با معلومات ناچیز چگونه صحبت کنم. ناگزیر پشت تریبون قرار گرفتم که راجع به وحدت و یگانگی خداوند متعال صحبت کنم.

نمیدانم چه قوت قلبی در من ایجاد شده بود شروع بسخنرانی کردم. کلماتی ادا میکردم و اشعاری میخواندم که در زندگی بزبان نیاورده بودم حتی معنی بعضی از کلمات را که بیان میکردم نمیدانستم و برایم بسیار نامفهوم بود. چنان مطالب را عرضه میکردم و کلمات را در قالبی دلنشین و الفاظی جالب بیان مینمودم که نمیتوانم آن را توصیف کنم که چگونه شنوندگان تحت تأثیر قرار گرفتند. سکوت مطلقی حکمفرما بود همه گوش میدادند و با تکان دادن سر مرا تحسین میکردند. بهر حال جلسه پایان یافت رئیس جلسه فرمود: باید نتیجه کنفرانس سخنی میگفتند پس از بحث و گفتگو تصمیم گرفته شد فقط سه مورد اتخاذ گردد همه باتفاق آراء موافقت کردند و آن سه مورد چنین بود.

1 . در ذات خداوند متعال محدودیت وجود ندارد.

2 . خداوند متعال بی مکان و هیچ جا نیست که قابل رویت باشد.

3 . خداوند متعال ناظر و همه جا هست.

جلسه با عشق و هیجان خاص پایان پذیرفت از خواب بیدار شدم. برای اینکه نتیجه کنفرانس را فراموش نکنم آن سه مورد را ظهر قرآن مجید یادداشت کردم که اکنون در این دیوان از نظر خوانندگان معظم میگذرانم و انشاء الله خلاصه ی این بیانات و نتیجه کنفرانس را بصورت شعر در این مجموعه از نظر میگذرانم. از خوانندگان محترم خواهشمندم اگر حالتی دست داد مرا یاد و از دعا فراموش نفرمائید.
طبقه بندی: اشعار دیوان ناصر،
برچسب ها: متن خواب کنفرانس وحدت و خداشناسی از دیوان ناصر، تکست خواب کنفرانس وحدت و خداشناسی از دیوان ناصر، اشعار دیوان ناصر، شعرهای دیوان ناصر، شعر از دیوان ناصر، سید محمود ناصر علوی، شعرهای ناصر،

تاریخ : چهارشنبه 19 شهریور 1393 | 12:13 ب.ظ | نویسنده : نادر محمدی | نظرات
***** به امید دیدار Ashtiha *****